Seniors 1 - Saison 2011-2012 - Feuilles de Matches
Carton jaune Carton rouge Suspension prochaine (3ème jaune ou révocation sursis) Non rentrant
Aller OBERNAI HAGUENAU FAIG REIPERTSWILLER BIESHEIM OBERMODERN COLMAR 2 SOLEIL BISCHHEIM RACING 2 HIRTZBACH ASIM 2 O'LAUTERBACH KOETZINGUE GEISPOLSHEIM
  28/08/2011 04/09/2011 07/09/2011 11/09/2011 25/09/2011 09/10/2011 16/10/2011 23/10/2011 30/10/2011 06/11/2011 13/11/2011 26/11/2011 04/12/2011 11/12/2011
  2-1 3-1 3-0 2-2 4-1 2-0 2-1 1-2 2-0 1-1 2-1 4-0 1-1 1-1
1 MEYER MEYER MEYER MEYER STREBLER STREBLER MEYER MEYER MEYER MEYER MEYER MEYER MEYER MEYER
2 WILD REGEFFE WILD WILD WILD KHEDIR KHEDIR KHEDIR KHEDIR KHEDIR KHEDIR KHEDIR KHEDIR KHEDIR
3 SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB
4 ANGELINO ANGELINO ANGELINO ANGELINO ANGELINO ANGELINO ANGELINO CADNY ANGELINO ANGELINO ANGELINO ANGELINO ANGELINO ANGELINO
5 HEILIGENSTEIN CADNY HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN FLICK HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN REGEFFE
6 MAHZEM MAHZEM MAHZEM MAHZEM MAHZEM CLAUSS CLAUSS REGEFFE CADNY REGEFFE REGEFFE MAHZEM REGEFFE CLAUSS
7 REGEFFE CLAUSS CLAUSS CLAUSS G. AYVAZ CADNY G. AYVAZ G. AYVAZ REGEFFE MAHZEM CLAUSS CLAUSS MAHZEM MAHZEM
8 KHEDIR KHEDIR G. AYVAZ KHEDIR KHEDIR BERGUEIRA CADNY BERGUEIRA BERGUEIRA BERGUEIRA CADNY BERGUEIRA KEBE G. AYVAZ
9 RUBIO RUBIO N'SANGU RUBIO RUBIO N'SANGU RUBIO RUBIO RUBIO RUBIO RUBIO RUBIO RUBIO RUBIO
10 CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI
11 N'SANGU N'SANGU KEBE N'SANGU N'SANGU KEBE N'SANGU N'SANGU N'SANGU KEBE N'SANGU N'SANGU N'SANGU N'SANGU
12 CLAUSS G. AYVAZ RUBIO G. AYVAZ CADNY RUBIO BERGUEIRA WILD G. AYVAZ N'SANGU MAHZEM KEBE G. AYVAZ BERGUEIRA
13 KEBE FLICK KHEDIR KEBE KEBE SCHWEMMER KEBE KEBE CLAUSS CADNY G. AYVAZ G. AYVAZ BERGUEIRA KEBE
14 CADNY KEBE CADNY CADNY CLAUSS G. AYVAZ FLICK CLAUSS MAHZEM CLAUSS KEBE JAEQUI CLAUSS JAEQUI
                           
Retour RACING 2 OBERNAI REIPERTSWILLER GEISPOLSHEIM BIESHEIM OBERMODERN COLMAR 2 SOLEIL BISCHHEIM KOETZINGUE HIRTZBACH ASIM 2 FAIG O'LAUTERBACH HAGUENAU
  04/03/2012 11/03/2012 17/03/2012 21/03/2012 24/03/2012 01/04/2012 14/04/2012 22/04/2012 28/04/2012 05/05/2012 13/05/2012 16/05/2012 03/06/2012 10/06/2012
  0-2 2-0 0-3 1-5 0-2 2-2 1-0 2-1 3-0 2-0 0-1 2-0 2-3 4-1
1 MEYER MEYER MEYER STREBLER MEYER STREBLER MEYER MEYER MEYER MEYER MEYER MEYER MEYER MEYER
2 FLICK FUCHS FUCHS FUCHS FLICK KHEDIR FLICK FLICK FLICK FLICK FLICK FLICK FLICK FLICK
3 SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB SCHWOOB CADNY CADNY
4 ANGELINO ANGELINO ANGELINO ANGELINO ANGELINO FLICK FUCHS ANGELINO ANGELINO ANGELINO ANGELINO ANGELINO WILD ANGELINO
5 FUCHS STEPHANUS STEPHANUS HEILIGENSTEIN FUCHS FUCHS ANGELINO WILD HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN
6 REGEFFE REGEFFE REGEFFE REGEFFE REGEFFE REGEFFE REGEFFE REGEFFE WILD REGEFFE REGEFFE REGEFFE REGEFFE REGEFFE
7 WILD MAHZEM MAHZEM MAHZEM MAHZEM WILD WILD MAHZEM MAHZEM MAHZEM MAHZEM MAHZEM MAHZEM MAHZEM
8 JAEQUI WILD WILD FLICK WILD BERGUEIRA BERGUEIRA BERGUEIRA BERGUEIRA BERGUEIRA BERGUEIRA WILD G. AYVAZ KHEDIR
9 RUBIO RUBIO RUBIO RUBIO BERGUEIRA KEBE RUBIO RUBIO RUBIO KEBE CLAUSS KEBE N'SANGU N'SANGU
10 CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI G. AYVAZ G. AYVAZ G. AYVAZ CHAKROUNI CHAKROUNI CHAKROUNI G. AYVAZ
11 N'SANGU N'SANGU N'SANGU N'SANGU G. AYVAZ G. AYVAZ N'SANGU KEBE CADNY WILD G. AYVAZ CADNY BERGUEIRA WILD
12 MAHZEM HEILIGENSTEIN FLICK G. AYVAZ RUBIO N'SANGU G. AYVAZ HEILIGENSTEIN CHAKROUNI CHAKROUNI KEBE CLAUSS FUCHS BERGUEIRA
13 STEPHANUS JAEQUI CLAUSS BERGUEIRA N'SANGU RUBIO MAHZEM CADNY KEBE CADNY CADNY BERGUEIRA KHEDIR FUCHS
14 BERGUEIRA FLICK HEILIGENSTEIN CLAUSS   MAHZEM KEBE CHAKROUNI CLAUSS CLAUSS   G. AYVAZ CLAUSS CLAUSS
15                            
16                            
Coupe de France Coupe d' Alsace
3° Tour 4° Tour 4° Tour 5° Tour
Coupes RHINAU ERSTEIN VENDENHEIM GEISPOLSHEIM
  18/09/2011 02/10/2011 01/11/2011 17/12/2011
  5-0   4-2 1-1 (1-3 Tab)
1 STREBLER STREBLER STREBLER MEYER
2 WILD JAEQUI WILD KHEDIR
3 SCHWOOB SCHWOOB STEPHANUS SCHWOOB
4 ANGELINO CADNY SCHWEMMER ANGELINO
5 HEILIGENSTEIN HEILIGENSTEIN FLICK STEPHANUS
6 CLAUSS WILD CLAUSS REGEFFE
7 CADNY G. AYVAZ JAEQUI MAHZEM
8 KHEDIR KHEDIR MAHZEM BERGUEIRA
9 RUBIO RUBIO KEBE KEBE
10 KEBE CHAKROUNI G. AYVAZ CHAKROUNI
11 G. AYVAZ KEBE HURTER JAEQUI
12 MAHZEM N'SANGU HINARD G. AYVAZ
13 JAEQUI MAHZEM WOLF RUBIO
14 CHAKROUNI FLICK KHEDIR CLAUSS
15 HURTER CLAUSS        
16 N'SANGU